Участие във ФИРМЕН каталог:

Присъствието на фирмите в каталога може да бъде чрез:

Включване в каталогa

Фирмата участва в каталога със следната информация - име, дейност, бранш, адрес, телефон, мейл и уеб сайт. Регистрацията е годишна или 6-месечна.

Секция Gold Member

Фирмата участва с информацията за включване в отличителен цвят. Записа е разположен в челна позиция от списъка с фирми на каталога.

Участие в ПРОДУКТОВ каталог