Видове батерии и как да изберете най-подходящите

Много потребители често остават озадачени, когато на пазара започне да се предлага нов тип батерии, за който се казва, че осигурява много висока енергийна плътност, над 1000 цикъла на зареждане или са тънки като хартия. Дали това е възможно? Вероятно да, но не и в една и съща батерия. Макар един вид батерии да има малка и компактна форма, те няма да издържат дълго или да осигуряват необходимата енергия. Друг тип батерии са предназначени за дълъг живот, но техните размери са твърде големи и непрактични. Трети вид батерии биха могли да имат всички тези характеристики, но тяхната цена ще бъде твърде висока и това ще ги направи неприложими за битова употреба.

Най-често употребявани батерии

Производителите на батерии много добре познават нуждите на потребителите и предлагат различни предложения, които да са подходящи за конкретни приложения. Батериите на смартфоните и мобилните устройства са много добър пример за това: при тях се акцентира върху малките размери, високата енергийна плътност и ниската цена. Дълготрайността идва на второ място. 
 


Добавянето на никел метал-хидрид (NiMh) не ви гарантира висока енергийна плътност. NiMh батериите за мобилните телефони с форма на призма се произвеждат по този начин за по-висока ергономичност. Тези батерии осигуряват енергийна плътност със стойност 60 Wh/kg и броят на циклите е около 300. За сравнение NiMH батериите с цилиндрична форма осигуряват енергийна плътност със стойност 80 Wh/kg, но въпреки това броят на техните цикли е среден или дори нисък. Висококачествените NiMh батерии, които издържат до 1000 зареждания, често се предлагат в големи цилиндрични клетки, чиято плътност е скромните 70 Wh/kg.

Компромиси се допускат и при батериите на литиева основа. Li-ion се произвеждат и намират приложение в отбраната, а тяхната плътност далеч надхвърля енергийната плътност на техния битов еквивалент. За съжаление тези изключително високоефективни литиевойонни батерии не са безопасни в неподходящи ръце, а тяхната висока цена ги поставя извън обхвата на пазара за битови нужди.

Ето някои от предимствата и недостатъците на отделните типове батерии от гледна точка не само на енергийна ефективност, но също така и от гледна точка на дълголетие, товарни характеристики, изисквания за поддръжка, саморазреждане и оперативни разходи.
 


Никел кадмиеви батерии (NiCd) – Този тип батерии е популярен, но има сравнително ниска енергийна плътност. NiCd батерии се използват, когато дългият живот и икономията са най-важни. Най-често намират приложение за двупосочните радиостанции, биомедицинското оборудване, професионалните видео камери и електрическите инструменти. Никел кадмиевите батерии съдържат токсични метали и не са благоприятни за околната среда.

Никел метал-хидридни батерии (NiMH) – Този тип батерии имат по-висока енергийна плътност в сравнение с NiCd батериите, но техният живот е по-кратък. NiMH батериите не съдържат токсични метали. Те намират широко приложение в мобилните телефони и лаптопите.

Оловно-киселинни батерии – Този тип батерии са най-старите батерии за многократно презареждане. Те са изключително икономични, но са с по-големи размери. Оловно-киселинните батерии са предпочитаното решение за медицинско оборудване, инвалидни колички, аварийно осветление и UPS системи.
 


Литиевойонни батерии (Li-ion) – Литиевойонните батерии се използват там, където високата енергийна плътност и малкото тегло са от основно значение. Тази технология е крехка и се изисква допълнителна защита, за да се гарантира безопасността при ползване. Литиевойонните батерии се използват за лаптопи, таблети и клетъчни телефони.

Литиевойонни полимерни батерии (Li-ion polymer) – Тeзи батерии имат същите характеристики като обикновените литиевойонни батерии, но са много по-тънки. Основното им приложение е в мобилните телефони.