www.MebelCenter.com - ЦЕНТЪР ЗА МЕБЕЛИ И АКСЕСОАРИ

Проектът е разработка на ADVANCE SOLUTIONS LTD  и се управлява от Енигма Технолоджи АД Двете компании са специализирани в изработка и поддръжка на уеб сайтове и създаване на цялостни концепции за присъствие в Интернет пространството.

В www.MebelCenter.com е предоставена възможност на всяка една фирма от мебелния бранш да популяризира и оптимизира продуктовото си представяне в интернет.
Целта е на конкурентен принцип да се изгради рекламна среда, в която фирмите се представят в две основни направления – продуктов подход и фирмена дейност (бранш).
Удовлетворява се потребителското търсене по отношение на обща информационна среда, в която участват различни фирми, а предлаганите от тях продукти могат да бъдат сравнявани помежду си.

www.MebelCenter.com съдържа информация за предлаганите на българския пазар продукти и услуги свързани с цялостното обзавеждане на дома и офиса. Сайта предлага информация и за специализирано обзавеждане на хотели, ресторанти и други търговски обекти.

www.MebelCenter.com е обособен в две направления - Фирмен и Продуктов каталог.

Във Фирмения каталог се представя информация за производителите и вносителите в мебелния бранш. Фирмите участват с кратко представяне на дейността, бранш и контактна информация. За по-подробна информация се посочва фирмения уеб сайт. За улеснение на потребителите във Фирмения каталог е обособена търсачка, както и филтър по браншове.

Продуктовият каталог включва конкретни продукти и услуги за мебели представени подробно под формата на оферти. Всяка оферта съдържа следната информация – име на продукта, категория, кратко и пълно описание, снимка на продукта, цена, форма за запитване. В продуктовия каталог са обособени 18 главни категории и 111 подкатегории. Търсенето в продуктовия каталог може да става, както по име на продукт, така и по категория. Обособен е филтър по цена.

Посетителите на www.MebelCenter.com са строго бизнес ориентирани. Те могат да се разделят на два основни типа: потребители търсещи определени продукти и услуги и фирми търсещи партньорски взаимоотношения.

Включването на фирми от мебелния бранш в www.MebelCenter.com се извършва чрез попълване на форма за обратна връзка разположена в страница Контакти.